O AGENTÚRE

Bratislava 1996. Na slovenskom reklamnom trhu sa objavila nová agentúra – Juraj Vaculik Creative Studio. V roku 2004 JVCS zmenilo názov na VACULIK ADVERTISING a už o dva roky neskôr, v roku 2006, sa agentúra VACULIK ADVERTISING stala Agentúrou roka podľa hodnotenia mesačníka Stratégie. Ďalšou kľúčovou udalosťou roku 2007 bolo otvorenie pražskej pobočky, ktorá sa medzičasom rozrástla na plnohodnotnú reklamnú agentúru. V januári 2012 sme zmenili logo, farby aj adresu a stali sme sa MADE BY VACULIK. Filozofiou MADE BY VACULIK je prostredníctvom spolupráce svojich štyroch základných zložiek (media, advertising, digital a events) prinášať originálne kreatívne a komplexne fungujúce riešenia, ktoré napĺňajú očakávania a biznis plány svojich klientov.